KURSER

Klassisk hørelære & musikteori - for begyndere

Klassisk hørelære & musikteori - for begyndere

Klassisk hørelære og musikteori er for dig, der spiller eller synger klassisk musik, og som gerne vil udvikle sin musikalitet. Fagene supplerer ethvert instrument og danner et fundament til bedre at forstå den musik, som du spiller eller synger.

 

På holdet Klassisk hørelære & musikteori - for begyndere vil vi arbejde med at identificere, læse og synge toner, intervaller, rytmer, akkorder, skalaer og melodier - alt samme elementer som den klassiske musik er bygget op af. Undervejs vil der blive taget hul på det grundlæggende inden for klassisk harmonilære som et redskab til at forstå musikkens progression. Vi vil arbejde med solmisation og rytmesprog som et redskab, man kan bruge i sine egne musikalske udfoldelser.

 

Udgangspunktet for undervisningen er læste toner og harmonier, altså udskrevne noder, da det er den klassiske musik overleveringsmetode. Hensigten er at så frø, så man evner at få de læste noder til at blive klingende musik i udførelse og i forestillingsevnen. Hørelære og musikteori skærper tilegnelsen og forståelsen af nye stykker musik.

 

Dette kursus er for alle og enhver, der spiller eller synger klassisk musik, som er nysgerrige for at lære mere. Det er ikke strengt nødvendigt med forhåndskundskaber, men man bør have spillet på et instrument eller have sunget før - og gerne ud fra noder eller at have stiftet bekendtskab med noder. Niveauet tilrettelægges efter behov, og det er især bestræbeligt at inddrage nodemusik, som I som elever selv spiller. Samtidig er fagene anvendelige for enhver, der overvejer at søge ind på en musikalsk uddannelse såsom Musikvidenskab på universitet eller kirkemusikskolernes uddannelser, da vi når omkring optagelsesprøvernes discipliner. Musikskoleelever kan også få glæde heraf, og fagene er en god introduktion til, hvad man møder på talentlinjer såsom MGK (Musikalsk Grundkursus), hvor hørelære og musikteori er skemalagte fag.

 

Spørgsmål til dette fag kan med fordel sendes til underviser, Daniel T. Norstrøm, på tlf. 30648470 eller mail norstroem@hotmail.com

Tir05.02.201919:00-20:50
Tir19.02.201919:00-20:50
Tir26.02.201919:00-20:50
Tir05.03.201919:00-20:50
Tir12.03.201919:00-20:50
Tir19.03.201919:00-20:50
Tir26.03.201919:00-20:50
Tir02.04.201919:00-20:50
Tir09.04.201919:00-20:50
Tir23.04.201919:00-20:50

KONTAKT


Aarhus Musikaftenskole
Vester Allé 3, D, 1. sal
Officersbygningen, Musikskolen
8000 Aarhus C

Telefon: 40 23 07 19

Mail: musikaftenskolen@gmail.com

CVR: 28046146

Medlem af Fora