Kontakt

Aarhus Musikaftenskole (SÅMA)
Vester Allé 3, D, 1. sal
Officersbygningen, Musikskolen.
8000 Aarhus C

Telefon: 40 23 07 19
E-mail: musikaftenskolen@gmail.com

CVR: 28046146